Misyonumuz

Kaynaklarımız en iyi şekilde kullanarak müsterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişimine katkıda bulunmak.
Çevreye duyarlı, düşük maliyetli ve rekabet edilebilir kalitede en fazla satılabilir üretim yapmak.
Yenilik ve gelişmelere açık makro ve mikro ekonomiye katkı sağlayan ülkemizdeki ve dünyadaki yeniliklere açık faaliyetlerde bulunmak.